|


Huvudsidan

VÅRDBEDÖMNING - TIDSBOKNING

Tidsbokning till sjukskötar- och läkarmottagningen i Malax och Korsnäs vardagar kl. 8-16 endast via direktnummer 3477 645  

Laboratorie-/röntgensvar tel. 3477 613 eller 3477 645  mellan kl. 13.00-15.00

Tand-, munvård tidsbokning vardagar kl. 08.00-12.00 tel. 3477 640 (Malax) och  kl. 10-12.00 tel. 3479 329 (Korsnäs).
__________________________________________________________________________________________________

 

VERKSAMHETEN VID MALAX-KORSNÄS HVC SOMMAREN 2014

                   

Läkarmottagningen                    Malax                 vårdbedömning kl 8-16, tel 3477645

                                                                                     lab- och röntgensvar kl 13-15, tel 3477645

                                                        Korsnäs              nedsatt verksamhet

Sjukskötarmottagning, HVC                                tidsbeställning tel 3477645 

Sjukvårdsmottagning                 Övermalax          stängt 23.6-8.8 (INR-prover tas)

                                                         Petalax               stängt 23.6-8.8 (INR-prover tas)

                                                         Bergö                 öppet 23.6-18.7  måndagar kl 8-12 , tidsbeställning tel 3477645                             

                                                         Korsnäs             öppet , tidsbeställning till tis, fre tel 3479324 kl 8-9 eller 3477645 kl 8-16
                                                                                      utan tidsbeställning må, ons, tors kl 8-10
Seniormottagning                                                     normal verksamhet, tidsbeställning tel 3477645

Diabetesmottagningen                                             Stängd 1-31.7 

Laboratoriet                                 Malax                    öppet kl 7.30-15                           

                                                        Korsnäs                öppet torsdagar kl 8-11                                             Röntgen                                                                        stängt 14.7-17.8

 

Tandläkarmottagning                 Korsnäs                 stängt 7.7-3.8

                                                         Malax                     öppet

__________________________________________________________________________________________________

TIDSBESTÄLLNING TILL SJUKVÅRDS- , SENIORMOTTAGNING OCH RÅDGIVNING PÅ HÄLSOSTATIONERNA


ÖVERMALAX 

Tidsbeställning till morgonmottagningen (måndagar) på Övermalax hälsostation  tel 3477 645 må-fre kl 8-16.
OBS! Ingen mottagning utan tidsbeställning.

Mödrarådgivning: tel. 050-530 5248 må-to kl. 12-12.30
Barnrådgivning:    tel. 3654 383 må-fre kl. 12-12.30

PETALAX 

Tidsbeställning till morgonmottagningen (måndagar och onsdagar) på Petalax hälsostation  tel 3477 645 må-fre kl 8-16.
OBS! Ingen mottagning utan tidsbeställning.

BERGÖ

Tidsbeställning till morgonmottagningen (måndagar och onsdagar) på Bergö hälsostation  tel 3477 645 kl 8-16.
OBS! Ingen mottagning utan tidsbeställning.

KORSNÄS

Tisdagar och fredagar fungerar morgonmottagningen ENDAST med tidsbeställning. Beställ tid på  tel 3479324 kl 8-9 eller
tel 3477 645 kl 9-16.
Ingen  tidsbeställning för måndagar, onsdagar, torsdagar. OBS! mottagning endast kl 8-10. Därefter har hälsovårdarna mödra- och barnrådgivning.
OBS! Fr.o.m. 1.8.2014 införs tidsbeställning till sjukvårdsmottagningen. Tel. 3479 324 kl.8-9 eller tel. 3477 645 kl 8-16.


Mödrarådgivning: tel. 3479 324 må-fre kl. 12-12.30
Barnrådgivning:    tel. 3479 324 må-fre kl. 12-12.30
INR-provtagning måndagar kl. 15-16

 

SJUKSKÖTARMOTTAGNINGEN PÅ HVC

Må-fre mottagning med  tidsbeställning kl. 8-11.30, tel 3477 645 kl 8-16

__________________________________________________________________________________________________
 

JOURMOTTAGNING

Måndag-fredag kl. 8-16

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral, Stampvägen 2 66100 Malax, tfn (06) 347 7611

Måndag-fredag kl. 16-22, lördag-söndag kl. 8.00-22.00

Vasa stads hälsovårdscentral, Smedsbyvägen 14-16. tfn (06) 325 1700

Måndag-Söndag kl. 22.00-08.00

Vasa centralsjukhus tel. 06-213 1311

 

Tandläkarjour: Se Tand-, munhälsovård

 

Mera information fås från Institutet för hälsa och välfärd och från Vasa centralsjukhus.

 __________________________________________________________________________________________________

Krisgruppen

Kontakta vårdbedömningen må - fre kl. 8-16 tel. 06-3477 645 (växel 06-3477 611).

Giftinformationscentralen

tel. 09-471 977 tillhandahåller vårdföreskrifter vid olika kemikalieolyckor.

 __________________________________________________________________________________________________

KONTAKTUPPGIFTER

Malax-Korsnäs Hälsovårdscentral

Stampvägen 2, 66101 Malax,

tel. 06-3477 611

fax 06-3477 698

e-post: Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa det