|


Huvudsidan

VÅRDBEDÖMNING - TIDSBOKNING

Tidsbokning till sjukskötar- och läkarmottagningen i Malax och Korsnäs vardagar kl. 8-16 endast via direktnummer 3477 645  

Laboratorie-/röntgensvar tel. 3477 613 eller 3477 645  mellan kl. 13.00-15.00

Tand-, munvård tidsbokning vardagar kl. 08.00-12.00 tel. 3477 640 (Malax) och  kl. 10-12.00 tel. 3479 329 (Korsnäs).

SJUKSKÖTARMOTTAGNINGEN PÅ HVC

Må-fre mottagning med  tidsbeställning, tel 3477 645 kl 8-16

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN

Övermalax barn- och mödrarådgivning har flyttat till hälsovårdscentralen (Stampvägen 2, 66100 Malax) 2.2.2015.

Petalax och Bergö barn- och mödrarådgivning flyttar till hälsovårdscentralen 16.2.2015.


JOURMOTTAGNING


Måndag-fredag kl. 8-16
: Malax-Korsnäs hälsovårdscentral, Stampvägen 2 66100 Malax, tfn (06) 347 7645

Måndag-fredag kl. 16-08, samt veckoslut och söckenhelger:Vasa centralsjukhus, samjourens utrymmen på Sandviksgatan 2-4, tfn 06 213 1001 Vasa centralsjukhus tel. 06-213 1311


Tandläkarjour: Se Tand-, munhälsovård

Mera information fås från Institutet för hälsa och välfärd och från Vasa centralsjukhus.

 __________________________________________________________________________________________________

Krisgruppen

Kontakta vårdbedömningen må - fre kl. 8-16 tel. 06-3477 645 (växel 06-3477 611).

Giftinformationscentralen

tel. 09-471 977 tillhandahåller vårdföreskrifter vid olika kemikalieolyckor.

 __________________________________________________________________________________________________

KONTAKTUPPGIFTER

Malax-Korsnäs Hälsovårdscentral

Stampvägen 2, 66101 Malax,

tel. 06-3477 611

fax 06-3477 698

e-post: Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa det